EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Osalemise tingimused
Abiks enampakkumisel
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid

Kalender
<< Aprill 2019 >>
E TK N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
   
 
Millal on mul õigus nõuda, et kohtutäitur täitemenetluse peataks?

Kohtutäituril on kohustus täitemenetlus peatada järgmiste asjaolude esinemisel:
• menetluse peatamist taotleb sissenõudja;
• kohtutäiturile esitatakse kohtulahend, mille alusel peab menetluse või mõne toimingu peatama või võib menetlust jätkata üksnes tagatise vastu (sissenõudja peab andma tagatise juhuks, kui toimingutega tekitatakse võlgnikule kahju);
• kohtutäiturile esitatakse dokument, milles nähtub maksetähtpäeva edasilükkamine;
• võlgnik on muutunud piiratult teovõimeliseks (näiteks haiguse või vanuse tõttu), menetlus peatatakse kuni eestkostja määramiseni. Võlgniku piiratud teovõimeliseks muutumisest võib kohtutäiturit teavitada ka keegi teine (TMS § 46 lg 1 p 5);
• võlgniku abikaasa või lähisugulane (vanem, vanavanem, laps, lapselaps, õde, vend) sureb, menetlus peatatakse avalduse laekumise kuupäevast alates 30 päevaks (TMS § 46 lg 1 p 6);
• kinnisasja suhtes ilmneb mõni selline õigus, mis takistab kinnisasja müüki (TMS § 46 lg 1 p 7);
• võlgniku suhtes esitatakse pankrotiavaldus (pankrotiseadus § 17 lg 3).
Sõltuvalt asjaoludest on kohtutäituril õigus otsustada, kas peatada menetlus või mitte järgmistel jutudel:
• kohtutäituri tegevuse peale on esitatud kaebus (TMS § 46 lg 2 p 1). Kui kohtutäiturile on selge, et kaebuse lahendamisest menetluse edasine käik ei sõltu, ei ole menetluse peatamine vajalik;
• võlgnik haigestub raskesti või talle osutatakse statsionaarset tervishoiuteenust (viibimine haiglaravil) (TMS § 46 lg 2 p 2);
• võlgnik viibib kaitsejõudude ajateenistuses või õppekogunemisel (TMS § 46 lg 2 p 3).
Lisaks on võlgnikul õigus esitada kohtule täitemenetluse peatamise või täitmise pikendamise või ajatamise taotlus, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane (TMS § 45). Kui kohus võlgnikuga nõustub, on kohtulahendi alusel menetluse peatamine täiturile kohustuslik.
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.