EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Osalemise tingimused
Abiks enampakkumisel
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid

Kalender
<< Juuni 2019 >>
E TK N R L P
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 
Laekus töötasu arestimise akt, võlgnik meil enam ei tööta. Mida teha?

Sellisel juhul tuleb kohtutäiturit pärast arestimisakti saamist viivitamata kirjalikult teavitada, et võlgnik enam ettevõttes ei tööta ning mis kuupäevast töösuhe on lõppenud.
Kohtutäituri teavitamine võlgnikuga töösuhte lõppemisest on oluline, kuna tulenevalt TMS § 26 lg-st 2 on kohtutäituril õigus nõuda täitemenetluseks vajalikke andmeid võlgniku tasunõude kohta võlgniku tööandjalt. Juhul kui tööandja jätab teabe andmise kohustuse täitmata, samuti kui tööandja keeldub alusetult arestimisakti täitmisest või ei täida seda nõuetekohaselt, võib täitur teha trahvihoiatuse (TMS § 261 lg 1). Kui teavet andma või arestimisakti täitma kohustatud isik ei täida oma kohustusi trahvihoiatusest hoolimata, teeb kohtutäitur kohtule ettepaneku isikut trahvida (TMS § 261 lg 2). Kohus teeb teabe andmise või arestimisakti täitmise kohustuse täitmata jätmise korral kohtutäituri ettepaneku alusel trahvimääruse. Trahv nõutakse sisse riigieelarvesse (TMS § 261 lg 3). Kohus võib isikule määrata kohtutäituri ettepanekul rahatrahvi korduvalt, kuni kohustus täidetakse (TMS § 261 lg 5).
Arvestada tuleb asjaolu, et kui võlgnik asub töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates kuue kuu jooksul uuesti tööle sama tööandja juures, loetakse varasem arestimisakt tööandja suhtes jõus olevaks (TMS § 130 lg 3).
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.