EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Osalemise tingimused
Abiks enampakkumisel
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid

Kalender
<< Mai 2019 >>
E TK N R L P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
   
 
Kinnisasja ostuhinna tasumine laenuga.

Kinnisasja omandamisel laenuga teatab ostja sellest kohtutäiturile TMS §-s 93'1 sätestatud korras (TMS § 156'1 lg 1) (vaata vallasasja ostuhinna tasumine laenuga).
Kui ostja ja krediidiasutus lepivad kokku laenu tagatisena enampakkumisel müüdava kinnisasja koormamises hüpoteegiga ja kohesele sundtäitmisele allumise kokkuleppe kandmises kinnistusraamatusse, teatab ostja sellest samal ajal kui kinnisasja laenuga ostmise kavatsusest. Krediidiasutus teatab kohtutäiturile tehingu tõestamise aja, notari nime ja kontaktandmed (TMS § 156'1 lg 2).
Kui krediidiasutus on andnud kohtutäiturile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis garantii või kui kohtutäitur on saanud hoiustamiskviitungi ärakirja raha notarikontole kandmise kohta, saadab kohtutäitur viivitamatult notarile digitaalselt allkirjastatud enampakkumise akti, avalduse keelumärke ja täitemenetlusega lõppevate õiguste kustutamiseks ning nõusoleku hüpoteegi sissekandmiseks kinnistusraamatusse, kui ei ole kokku lepitud teisiti (TMS § 156'1 lg 3).
Notar esitab asjaõiguslepingu hüpoteegi seadmiseks, kokkuleppe hüpoteegiga tagatud nõuete ja kohesele sundtäitmisele allumise kohta, kinnistamisavalduse ja kohtutäituri esitatud dokumendid kinnistusosakonnale (TMS § 156'1 lg 4).
Notar kannab kolme tööpäeva jooksul pärast TMS § 156'1 lg-s 4 nimetatud dokumentide kinnistuspäevikus registreerimist notarikontol hoiustatud rahasumma üle kohtutäituri ametialasele kontole (TMS § 156'1 lg 5).
Kui TMS § 156'1 lg-s 4 nimetatud kokkuleppeid ei sõlmita 30 päeva jooksul enampakkumise akti koostamisest arvates, tagastab notar kohtutäiturile TMS § 156'1 lg-s 3 nimetatud dokumendid ja krediidiasutusele TMS § 156'1 lg 3 kohaselt notarikontole kantud raha (TMS § 156'1 lg 6).


 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.