EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Osalemise tingimused
Abiks enampakkumisel
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid

Kalender
<< Mai 2019 >>
E TK N R L P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
   
 
Sissenõudjaks mitteoleva isiku avaldus oma nõude rahuldamiseks enampakkumise tulemist.

Pandipidaja või muu asja suhtes eesõigust omav isik võib enne tulemi jaotamist esitada kohtutäiturile avalduse, milles ta taotleb oma nõude eelisjärjekorras rahuldamist tulemi arvel, olenemata sellest, kas tema nõue on muutunud sissenõutavaks. Avaldusele tuleb lisada õigust tõendavad dokumendid (TMS § 108 lg 1). Isik, kelle õigus sundtäitmisega lõpeb, võib enne asja müüki esitada kohtutäiturile avalduse, milles ta taotleb lõppenud õiguse eest tulemi arvel hüvitist. Avaldusele tuleb lisada õigust tõendavad dokumendid (TMS § 108 lg 2).

Kohtutäitur edastab kolmanda isiku avalduse koos õigust tõendavate dokumentidega võlgnikule ja sissenõudja(te)le (TMS § 108 lg 3). Kui sissenõudja(d) ega võlgnik ei teata enne tulemi jaotamist kohtutäiturile, et vaidlevad avaldusele vastu, võetakse avalduse esitaja nõue tulemi jaotamisel ja jaotuskava koostamisel arvesse, lähtudes tema õiguse järjekohast (TMS § 108 lg 6). Kui avalduse esitaja nõuet tulemi jagamisel või jaotuskava koostamisel ei arvestata, selgitab kohtutäitur avalduse esitajale võimalust esitada hagi nõude tunnustamiseks. Hagi võib esitada 15 päeva jooksul alates ajast, kui avalduse esitaja on saanud teada oma nõude arvestamata jäämisest (TMS § 108 lg 7).

Kohtutäitur võtab pandipidaja või muu eesõigusega isiku nõude arvesse tulemi jagamisel ja jaotuskava koostamisel, lähtudes õiguse järjekohast, kui avalduse esitaja pandiõigus nähtub avalikult usaldatavast registrist või kui pandi või muu eesõiguse aluseks olev leping on notariaalselt tõestatud (TMS § 108 lg 4). Sundtäitmisel lõppeva õiguse omaja nõude võtab kohtutäitur arvesse, kui õigus on tõendatud enne müüki, lähtudes õiguse varasemast järjekohast. Kui õigus ei nähtunud avalikult usaldatavast registrist, rahuldatakse nõue pärast sissenõudjate nõudeid. Kui õigusest ei ole õigel ajal teatatud, rahuldatakse sellest tulenev nõue pärast kõiki muid nõudeid (TMS § 108 lg 5). 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.