EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Osalemise tingimused
Abiks enampakkumisel
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid

Kalender
<< Mai 2019 >>
E TK N R L P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
   
 
Ostuhinna tasumine.

Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist (TMS § 93 lg 1). Kui ostuhind ületab 200 000 krooni, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna (TMS § 93 lg 2). Kohe tasumiseks TMS § 93 lõigete 1 ja 2 tähenduses loetakse sularahas, maksekaardiga või elektroonilise rahavahendiga maksmist või muu raha kohe laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil tasumist. Üldjuhul loeb täitur enampakkumisel kohe tasumiseks kuni 24 tunni jooksul pärast enampakkumise lõppemist laekunud makseid.
Kui ostjaks on sissenõudja, kelle nõue ületab ostuhinna või on sellega võrdne, tehakse tasaarvestus tema nõudega ulatuses, mis vastab osale, mida sissenõudjal oleks õigus saada tema poolt ostetava vara müügist saadud tulemi jaotamisel. Tasaarvestamata jäänud ostuhinna osa tasub sissenõudja kohtutäituri ametialasele kontole TMS § 93 sätestatud korras(TMS § 93 lg 4).

Ostja taotlusel pikendab kohtutäitur TMS § 93 lg-s 2 sätestatud ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise vormistab kohtutäitur otsusena. Otsus edastatakse võlgnikule, sissenõudjale, parima pakkumise teinud isikule ja isikutele, kelle õigused müüdavale asjale on kohtutäiturile teada (TMS § 93 lg 6).

Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist (TMS § 93 lg 5). 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.