EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Osalemise tingimused
Abiks enampakkumisel
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid

Kalender
<< Veebruar 2018 >>
E TK N R L P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
   
 
Avaleht    Vara ümberhindamisel    Kirjeldus
  Prindi
 
  KIRJELDUS    
NURJUNUD OKSJONI ANDMED
uus hind: Vara ümberhindamisel
eelmine alghind: 110 100,00 €
   
eelmine oksjon: 17.08.2017 kl 13:00
   
linn / vald: Tallinn
aadress: Hospidali 4
katastritunnus: 78401:110:1090
   
Otsetee oksjonile
Küsimuse esitamine
Oksjonil osalemise tingimused
Vara ümberhindamisel
4 korteriomandit Kesklinnas


Tallinna kohtutäitur Mati Roodes müüb avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ OÜ Aberratio`le kuuluvat 4 korteriomandit ühiselt asukohaga Tallinn, Hospidali 4 alghinnaga 110 100 eurot (kehtima jääb I järjekoha ühishüpoteek summas 465 000 eurot RLE Invest OÜ kasuks).

OÜ Aberratio’le kuuluvad 4 korteriomandit:
Tallinn, Hospidali 4 krt 15, reg. osa nr 24986001 (üldpind 26,60 m²);
Tallinn, Hospidali 4 krt 16, reg. osa nr 24986101 (üldpind 114,50 m²);
Tallinn, Hospidali 4 krt 17, reg. osa nr 24986201 (üldpind 85,40 m²);
Tallinn, Hospidali 4 krt 18, reg. osa nr 24986301(üldpind 88,80 m²).

Müüdavad korteriomandid on ehitusjärgus ja arestitud 31.08.2016 Adrian Bravo Lopez kasuks. Kinnistusraamatu 3 jakku on kantud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks 1Home Group AS kasuks. Korteriomanditel on keelumärked käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Roodes, Adrian Bravo Lopez kasuks; kohtutäitur Marek Laanemets, RLE Invest OÜ kasuks ja kohtutäitur Katrin Vellet, Tallinna linn (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet) kasuks. Korteriomandid on koormatud ühishüpoteegiga summas 465 000,00 eurot RLE Invest OÜ kasuks, ühishüpoteegiga summas 279 000,00 eurot 1Home Group AS kasuks ja kohtuliku ühishüpoteegiga summas 4 023,70 eurot Adrian Bravo Lopez kasuks. Keelumärked ja II ning III järjekoha ühishüpoteegid kustutatakse pärast korteriomandite võõrandamist sundenampakkumisel, I järjekoha ühishüpoteek summas 465 000,00 eurot kustutamisele ei kuulu. Korteriomanditel lasub kommunaalvõlgnevus seisuga november 2016 kokku summas 80 503,30 eurot, mis tuleb tasuda ostjal korteriomandite omandamise järel.

Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 08.08.2017 kell 13:00.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 09.08.2017 kell 13:00.
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 eurot.
Enampakkumine lõpeb 17.08.2017 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minutit.

Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse. Kui pikenenud lõpu korral ei ole enampakkumine lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast.

Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast kohtutäituri Mati Roodes ametialasele arveldusarvele EE821010010124747012 SEB Pank`is hiljemalt 08.08.2017 kell 13:00, märkides selgitusse "tagatisraha, kinnisasja aadress ja osaleja nimi". Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Alles peale tagatisraha laekumist kohtutäituri kontole võimaldatakse kasutajal osaleda enampakkumisel. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha.

Enampakkumisele registreerimine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Juhul kui pakkujat esindab volitatud esindaja, siis tuleb kohtutäiturile hiljemalt tagatisraha tasumise tähtajaks esitada volikiri.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval (TMS § 93 lg 2'1).

Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.

Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Isikud, kes omavad põhistatud õigusi müüdavale asjale, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust, kui nendest ei ole veel kohtutäiturile teatatud. Isikutele, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, on ettepanek saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

Korteriühistuseaduse § 7 lg 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest. Ostja võib üüri- või rendilepingu üles öelda võlaõigusseaduse §-s 323 ettenähtud tingimustel ja tähtaja jooksul. Ostja ei või üüri- või rendilepingut üles öelda, kui kinnistusraamatusse on kantud märge võlaõigusseaduse § 324 kohaselt ja märget ei saa kinnistusraamatust järjekoha tõttu kustutada.

Korteriomanditega saab tutvuda selle asukohas kohtutäituriga kokkulepitud ajal. Info tel 53 03 6666, 662 6666, WWW.TAITUR.EE ja Mati.Roodes@taitur.just.ee.

Teadaande avaldamise õiguslik alus TMS § 153 lg 2.

 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.